Фото без опису

 Комунікаційна рамка щодо продовження виплат допомоги для ВПО, а також розширення інструментів підтримки для ВПО через допомогу малозабезпеченим родинам

Метою Уряду є забезпечення дієвої підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити власні домівки. Політика щодо підтримки ВПО спрямована на те, аби: 

-  Забезпечити поступову інтеграцію ВПО до приймаючих громад

-  Стимулювати ВПО працездатного віку до працевлаштування

-  Надавати ВПО цільові інструменти соціальної підтримки, які будуть відповідати на їх конкретні життєві потреби:Захист родин від ризику бідності (зокрема, через надання можливості для внутрішньо-переміщених осіб отримувати допомогу малозабезпеченим родинам);

-  Підтримка родин, які не мають достатньо ресурсу для оренди житла; 

-  Забезпечення догляду за дітьми; 

-  Розвиток послуг з догляду за непрацездатними членами родини. 

26 січня Уряд прийняв постанову, яка: 

-  вносить зміни у порядок виплат допомоги на проживання для ВПО 

-  продовжить автоматично з 1 лютого 2024 р. на один місяць без додаткового звернення виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги;

-  дозволяє продовжити ці виплати ще на один шестимісячний термін для осіб, які найбільше потребують такої підтримки від держави 

-  одночасно переглянуті в бік “пом’якшення" умови надання допомоги малозабезпеченим сім’ям, що дозволить призначати її родинам внутрішньо переміщених осіб, а також родинам вимушених мігрантів, які повертаються до України після тривалого перебування за кордоном

Ці норми дозволять підтримати під час воєнного стану ВПО, які не мають доходів або мають низькі доходи.

Щодо змін по допомозі малозабезпеченим

Оскільки Уряд має на меті підтримати тих українців, які повертатимуться із-за кордону та не матимуть доходів, або матимуть низькі, постанова внесла суттєві зміни у порядок призначення допомоги малозабезпеченим.  

Раніше соціальна допомога не могла призначатися працездатним особам, якщо за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед призначенням. Фактично це унеможливлювало отримання цієї допомоги родинами, які повертаються з-за кордону  або які працюють, але за них не сплачується ЄСВ. Відтепер цю ситуацію змінено, допомога призначатиметься.

Це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там. 

Відтепер цю ситуацію змінено.

Оскільки Уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться із-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні і не мають власних джерел доходів, допомога призначатиметься на 6 місяців: 

-  для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ. 

-  для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщена, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас, аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування. 

Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своій економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію.

При цьому, при призначенні допомоги враховуються індивідуальні життєві обставини, що можуть ускладнювати чи унеможливлювати працевлаштування. 

Так, наприклад, якщо сім’я проживає на територіях, де ведуться бойові дії і одна з працездатних осіб родини має доглядати за дітьми до 14 років, або особами з інвалідністю, або особами старшими за 80 років, то вимога до працевлаштування застосовується лише до інших працездатних осіб у сім’ї.