ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №18-02-VII                           

Ташанської сільської ради

від 15.08.2019 року

Сільський голова: ______________

Вовчанівський В. П.

 

ВЕСЬ СТАТУТ 2019 року  ЗА ПОСИЛАННЯМ СТАТУТ