Фото без опису

Оренда житла — це не лише зручність, а й набір законних гарантій!

☝️Сьогодні поговоримо про загальні права орендаря:

Право на безпечне та комфортне проживання:

🔹право на безперешкодне користування житлом протягом строку дії договору найму (оренди);
🔹право користування майном, що обслуговує будинок;
🔹житлове приміщення, яке ви орендуєте, має бути придатним для постійного проживання у ньому;
🔹ніхто не має права втручатися у ваше особисте життя або заходити у житло без вашої згоди, окрім випадків, передбачених законом.

Право на укладення договору оренди:

🔹укладання договору оренди житлового приміщення є обов'язковим для захисту інтересів як орендаря так і орендодавця;
🔹договір оренди має бути укладений у письмовій формі;
🔹у договорі оренди слід чітко визначити: найменування сторін; характеристики житла; строк, на який укладається договір; розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду; умови дострокового розірвання договору; порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору; права та зобов’язання сторін; відповідальність сторін; інші важливі для сторін умови.

Право на проведення ремонту:

🔹поточний ремонт житла, переданого у найм, здійснює наймач, а капітальний - зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Зауважимо, що не можна провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця;
🔹переобладнання житла, переданого у найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови володіння та/або користування житлом, не допускається без згоди наймача.

Право на захист від незаконного виселення:

🔹вас не можна виселити з житла без законних підстав, визначених у законодавстві;
🔹ви маєте право на судовий захист своїх прав у разі незаконного виселення.