Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ». Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПП «ЄВРОСЕМ». Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 34218716. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 08460, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Ташань, вул. Шевченка, 29 А. Контактний номер телефону: 0504197338. Адреса електронної пошти суб’єкта господарування: demchenko.anna@eridon.ua. Місцезнаходження промислового майданчика: 07434, Київська область, Бориспільський р-н, с. Шевченкове, вул. Молодіжна, 1-А, 1-В. Мета отримання дозволу на викиди: ПП «ЄВРОСЕМ» отримує дозвіл в зв’язку з капітальним ремонтом та реконструкцією окремих виробничих споруд. Відомості про наявность висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» згідно статті 3 п.3 планована діяльність об’єкту ПП «ЄВРОСЕМ» не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ПП «ЄВРОСЕМ» є підприємство, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Джерелами викидів є: буржуйка, два корівника, гноєсховище тимчасового зберігання. Всього на підприємстві діє 30 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 20 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 69,094093 г/с, валовий викид становить 1799,6167623 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,000005 т/рік, Кальцію сульфат 0,205001 т/рік, Йодоформ 0,000818 т/рік, Синтетичний мийний засіб типу "Лотос" 0,000013 т/рік, Оксид вуглецю 0,011028 т/рік, Вуглецю діоксид 1774,334676 т/рік, Метан 12,175271 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 8,421935 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,001219 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) 0,000145 т/рік, Аміак 2,6294713 т/рік, Диметилсульфід 0,056134 т/рік, Метилмеркаптан(газ) 0,01864 т/рік, Сірководень 0,20432 т/рік, Діметиламін 1,230123 т/рік, Альдегід пропіоновий (пропаналь,метилоцтовий альдегід) 0,139768 т/рік, Альдегід глутаровий 0,000301 т/рік, Кислота капронова 0,167746 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,001633 т/рік, Фенол 0,018515 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту 2 групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюєтсья державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м.Київ, площа Л.Українки, 1, тел. 0442868723.