Фото без опису

Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) на виконання постанови 462 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, за принципом “гроші ходять за дитиною”» інформує. З 15 травня 2023 р. отримувачі бюджетних коштів (особи, які перебувають на обліку в управлінні та є отримувачами допомоги малозабезпеченій сім’ї) відкривають поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування бюджетних коштів для придбання путівок в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”. З 1 червня 2023 р. Міністерство соціальної політики спрямовує бюджетні кошти отримувачам на відкриті поточні рахунки із спеціальним режимом використання в порядку черговості їх відкриття та в межах бюджетних асигнувань, передбачених помісячним розписом загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік за бюджетними програмами “Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, та розташовані в карпатському регіоні”, “Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода гвардія” і в дитячих Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій (райвіськадміністрацій), виконавчі комітети міських рад, міських, сільських, селищних територіальних громад Київської області закладах вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні”. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” формує перелік отримувачів бюджетних коштів для оплати послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі - перелік отримувачів). Держателем інформації про перелік отримувачів та відомості отримувачів для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі - відомість отримувачів), є Мінсоцполітики. Розробником програмного забезпечення та його адміністратором є державне підприємство “Інформаційнообчислювальний центр Міністерства соціальної політики”. Отримувачем бюджетних коштів є один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, місце проживання якої задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї (далі - отримувачі). Бюджетні кошти перераховуються отримувачам на оплату послуг з оздоровлення і відпочинку для придбання путівок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні (далі - дитячі заклади оздоровлення та відпочинку). Бюджетні кошти перераховуються отримувачу на кожну дитину в розмірі п’яти прожиткових мінімумів виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року для дітей віком від шести до 18 років, один раз на рік у грошовій безготівковій формі на відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - поточний рахунок) в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк” (далі - АТ “ПриватБанк”) за умови, що дитині отримувача в поточному році уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування не надавалася путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в яких закупівля послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється за рахунок коштів, передбачених іншими бюджетними програмами. Отримувачу бюджетних коштів автоматично надходить повідомлення засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), про можливість отримання бюджетних коштів (за наявності в отримувача встановленого мобільного додатка Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації) (далі - повідомлення). Мінцифри повідомляє щомісяця до 20 числа державному підприємству “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” про тих отримувачів бюджетних коштів, у яких не встановлено мобільний додаток Порталу Дія (Дія). Отримувачам, у яких на електронному пристрої не встановлено мобільний додаток Порталу Дія (Дія), надходять повідомлення про можливість отримання бюджетних коштів від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій (далі - структурні підрозділи), державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” з використанням електронного, телефонного або поштового зв’язку. Структурні підрозділи здійснюють інформаційне супроводження отримувачів щодо надання послуги з оздоровлення та відпочинку. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” передає щомісяця до 25 числа структурним підрозділам інформацію про отримувачів, які не зареєстровані в мобільному додатку Порталу Дія (Дія). Отримувач протягом трьох місяців з дня зарахування на поточний рахунок бюджетних коштів, а у разі зарахування коштів у жовтні - листопаді не пізніше 25 грудня поточного року:  обирає один з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який приєднався до публічного договору з надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;  звертається до керівника обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для отримання згоди та підтвердження можливості надання таким закладом послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із зазначенням строку перебування дитини в такому закладі та повної вартості путівки;  оплачує послуги з оздоровлення дитини шляхом придбання путівки на 21 календарний день;  оплачує послуги з відпочинку дитини шляхом придбання путівки на 14 календарних днів. У разі дострокового відрахування дитини з обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку сума бюджетних коштів, яка залишається не використаною від вартості путівки, повертається закладом оздоровлення та відпочинку протягом 10 операційних днів на поточний рахунок отримувача. У разі часткової оплати вартості путівки до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів отримувача сума коштів, яка залишається не використаною від вартості путівки, повертається закладом оздоровлення та відпочинку протягом 10 операційних днів пропорційно сумі витрачених власних коштів отримувача та сумі витрачених коштів з поточного рахунка отримувача. Забороняється перерахунок бюджетних коштів отримувачами з поточного рахунка на інші рахунки. Поточний рахунок не підлягає поповненню. Забороняється зняття готівки з поточного рахунка. Проїзд дітей до/з обраних дитячих закладів оздоровлення і відпочинку здійснюється за сприянням структурних підрозділів за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, або самостійно разом з батьками чи іншими законними представниками. АТ “ПриватБанк” повертає на рахунок Мінсоцполітики протягом 10 операційних днів з моменту зарахування коштів отримувачу невикористані бюджетні кошти протягом трьох місяців з дня їх зарахування на поточний рахунок отримувача, а у разі їх зарахування у жовтні - листопаді повертає не пізніше 28 грудня поточного року з обов’язковим зазначенням реквізитів рахунка, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) отримувача та підстави повернення коштів у разі закриття поточного рахунка АТ “ПриватБанк”.