Правовий дайджест реформ щодо захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб постраждалих від збройної агресії за період квітень – червень 2024 р.


Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 р. No385
Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації
оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах
державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”,
“Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку, що містяться в Державному реєстрі
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, за принципом
“гроші ходять за дитиною”.


Передбачає: реалізацію експериментального проєкту оздоровлення дітей за бюджетною програмою “Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, в
дитячих оздоровчих таборах».
Категорії:
- діти з числа ВПО ( які отримують допомогу);
- діти, що виховуються в малозабезпечених родинах;
- діти з інвалідністю ( здатні до самообслуговування) ;
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій.
Умови:
Кошти передбачені бюджетом на оздоровлення дитини надходять отримувачу (одному з батьків чи опікунів) на банківський рахунок АТ “ПриватБанк”, за умови, що дитина не оздоровлювалася в поточному році за рахунок коштів державного або місцевого бюджету будь-якого рівня, в розмірі п’яти прожиткових мінімумів.
Порядок:
1. відкрити рахунок у ПриватБанку зі спеціальним режимом використання для зарахування бюджетних коштів для придбання путівок;
2. у мобільному додатку ДІЯ очікувати сповіщення про можливість нарахування коштів на оздоровлення; в разі неможливості використання ДІЇ, потрібно звернутися до органів соціального захисту;
3. після зарахування коштів на рахунок, буде три місяці аби обрати один з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який приєднався до публічного договору з надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей (наприклад «Артек», «Молода Гвардія»);
4. звернутися до керівника обраного дитячого закладу для отримання згоди та підтвердження можливості надання таким закладом послуг з оздоровлення та відпочинку дітей терміном:
- на 14 календарних днів
- на 21 календарний день;
5. Сплатити путівку.
Правовий дайджест реформ щодо захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб постраждалих від збройної агресії квітень - червень 2024 р.

Обмеження: Кошти, які надходять на рахунок не можуть бути переведені на інший банківський рахунок чи використані не за призначенням.
Таким чином проєкт забезпечує оздоровлення дітей з числа пільгових категорій.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2024 р.
No584 Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації
Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із
соціальної підтримки сімей з дітьми


Передбачає: додаткову фінансову допомогу окремим категоріям родин з дітьми, що проживають або проживали на території, яка підлягає примусовій евакуації з 1 травня 2024 року
(Харківська та Сумська область).
Категорії:
- малозабезпечена сім’я з дітьми віком до 18 років;
- багатодітна сім’я з дітьми до 18 років;
- у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
Розмір допомоги 3600 грн у місяць на кожного члена родини. Виплата здійснюється протягом трьох місяців або ж одноразово, у розмірі 10800 на кожну особу.
Виплата грошової допомоги здійснюється без додаткового звернення отримувача, якщо родину евакуювали в рамках примусової евакуації.
У разі самостійної евакуації та/або евакуації за допомогою благодійних, громадських організацій, отримувачі допомоги звертаються із заявою та підтвердними документами до
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в тих містах, де вони проживають.
Таким чином, постановою передбачена додаткова фінансова допомога родинам, що постраждали внаслідок війни.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2024 р.
No614 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. No 280 «Питання забезпечення житлом
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України»


Постанова 280 передбачає отримання субвенції для ВПО які захищали/захищають територіальну цілісність України чи отримали інвалідність внаслідок війни.
Заяву про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа або її законний представник чи уповноважений представник подає в паперовій чи в електронній формі до районної адміністрації, з усіма зазначеними постановою копіями. Далі комісія розглядає запит. Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам виплачується у повному обсязі в порядку черговості.
Комісія може відмовити внутрішньо переміщеній особі у призначенні грошової компенсації з таких підстав:
- невідповідність в документах
- ВПО не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції
- ВПО володіє майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що розташоване в населених пунктах на 
підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
- наявність обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням ВПО злочину проти України.
Умови отримання грошової субвенції:
- особа повинна стати на облік та бути включеною до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень;
- особа не повинна мати обвинувального вироку суду у зв’язку із вчиненням злочину;
- одержувачем грошової компенсації має бути відкрито рахунок (за стандартом IBAN) із спеціальним режимом використання у відділенні АТ “Ощадбанк”;
- Потенційне житло має бути введене в експлуатацію та придбане протягом року від дня зарахування коштів.
ВПО, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, кошти грошової компенсації можуть використати під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.
Якщо предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що
зазначається у договорі.
Забороняється використовувати грошову компенсацію для придбання житла у членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.
Таким чином, постанова регулює порядок надання субвенції ВПО для вирішення житлових питань.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2024 р. No930
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2023 р. No 930


Внесені зміни:
- доповнено категорії місць, що не можуть бути місцями тимчасового проживання;
- визначено особливості моніторингу та частота перевірки зазначених місць комісіями (Моніторинг проводиться не рідше ніж один раз на шість місяців);
- наголошено на необхідності міських адміністрацій та органів місцевого самоврядування забезпечити відвідування місць тимчасового проживання медичним персоналом ( не рідше ніж один раз на місяць);
- визначено розгорнуте поняття «ліжко-місце», що в контексті даного питання означає частину приміщення з ліжком та меблями для зберігання особистих речей, постільними речами.
Для ВПО:
- Відсутність документів, які посвідчують особу, не може бути підставою для відмови у вселенні до місця тимчасового проживання ВПО на строк до 60 календарних днів. За наявності вільних ліжко-місць керівник місця тимчасового проживання зобов’язаний заселити ВПО, у якої відсутні документи.
Таким чином зміни до постанови направлені на покращення умов в місцях тимчасового проживання, та роблять їх ще більш доступними для ВПО.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р.
No664 Деякі питання відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною «муніципальна няня» на період воєнного стану та
протягом трьох місяців після його припинення або скасування


Передбачає відшкодування вартості муніципальної няні родинам. Послуга доступна громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, на законних підставах проживають на території України та доглядають за:
- дитиною з інвалідністю до шести років;
- дитиною до шести років, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- дитиною до шести років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
Для родин з числа ВПО, за умови, якщо в родині є дитина до трьох років; або ж віком до шести років, яка разом із батьками проживає на території де неможливо відвідувати заклад дошкільної освіти та:
- батьки працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
- батьки забезпечують себе роботою самостійно (як фізична особа — підприємець);
- батьки здійснюють перепідготовку або підвищення кваліфікації;
- батьки перебувають на обліку як безробітні не більш як шість місяців;
- батьки беруть участь у громадських роботах;
- батьки беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України.
Заявник втрачає можливість компенсації муніципальної няні, якщо один з батьків бере відпустку по догляду за дитиною, стоїть на обліку як безробітний понад шість місяці або
втрачає зайнятість.

Для отримання компенсації, ВПО має подати заяву та надати копії документів передбачених цією постановою до органів соціального захисту. Муніципальною нянею не можуть бути родичі першого ступеня споріднення.
Таким чином постанова сприяє зайнятості як осіб з числа ВПО, так і осіб, які надають послуги Муніципальної няні.

 

За діяльністю громадської організації слідкуйте на офіційній сторінці
Дайджест підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є
виключною відповідальністю ГО "Зелена альтернатива України" і не обов’язково
відображає позицію Європейського Союзу.

 

Фото без опису