Фото без опису

Продовження виплати на проживання для ВПО у разі реєстрації їх як ФОП: чому не є вихід із ситуації?!

Багато працездатних внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо виплати допомоги на проживання втратили таке право. Однак, однією з умов продовження такої виплати є реєстрація підприємницької діяльності.

Дана норма передбачена у п.п.13-2 - 13-3 Порядку виплати допомоги на проживання ВПО передбачено, що задля продовження виплати допомоги на проживання працездатні непрацевлаштовані члени сім'ї (окрім однієї особи, за умови наявності поважних причин не працювати) повинні вжити заходів для здобуття економічної самостійності. Одним з таких заходів може бути реєстрація особи як ФОП.

Однак, такий намір має бути виважений та обдуманий, а не лише просто зареєструватись ФОПом для продовження виплат.

Наведемо декілька аргументів чому так робити не слід.

  1. Підприємницька діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність, націлена на отримання прибутку або особистого доходу, і яка здійснюється на власний ризик та під власну майнову відповідальність. Звертаємо увагу на словосполучення у реченні «під власну майнову відповідальність».

Вести діяльність як ФОП - означає мати низку обов'язків, основні з яких:

  • у передбачених законом випадках одержати ліцензію на здійснення певних видів діяльності;

  • подавати звітність;

  • сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове страхування (ЄСВ);

  • сплачувати податки та інші обов’язкові платежі;

  • вести облік результатів своєї підприємницької діяльності.

Авжеж, ФОП-«єдинники» (як і ФОП на загальній системі оподаткування) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців, та не сплачують податок, якщо фактично не провадять підприємницької діяльності. Однак, подання декларацій є обов’язковим, навіть з нульовими показниками.

Так, відповідно до п. 120.1 с. 120 Податкового кодексу неподання / несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

  1. При відкритті ФОП необхідно відкривати також рахунок на цей ФОП.

Якщо Ви сплутаєте картки і Вам перерахують кошти на підприємницький рахунок, це вважатиметься доходом підприємця, і, відповідно, ці кошти необхідно буде відобразити у звітності. Аналогічна ситуація й з видатками з картки ФОП.

  1. Закриття ФОП не скасовує обов'язкової перевірки особи податковими органами. Якщо за результатами такої перевірки будуть виявлені порушення (наприклад, неподання звітності), особа притягається до адміністративної відповідальності. 

Таким чином, ми рекомендуємо відкривати ФОП лише у випадку, коли Ви дійсно готові займатися такою діяльністю. Однак, застерігаємо, якщо у Вас немає справжнього наміру займатися власною справою, не слід реєструватись ФОПом лише для продовження виплат на проживання.