Фото без опису

       До Міністерства соціальної політики України надходять численні звернення (скарги) від внутрішньо переміщених осіб щодо порушення їх права на соціальний захист, зокрема на продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Допомога) у зв’язку зі зміною фактичного місця проживання / перебування.

      Відповідно до пунктів 8.1, 8.2 та 8.3 глави 8 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972, у разі переїзду отримувача соціальної допомоги в іншу місцевість виплата допомоги за старим місцем проживання (реєстрації) припиняється. За новим місцем проживання (реєстрації) допомога призначається (подовжується її виплата) на підставі заяви та документів, визначених у відповідних нормативно-правових актах. Припинення виплати (зняття з обліку) здійснюється на підставі заяви отримувача допомоги або запиту особової справи органу соціального захисту населення за новим місцем його проживання (реєстрації).

        Заява про припинення виплати (зняття з обліку) або продовження виплати Допомоги за новим місцем проживання (реєстрації) отримувача Допомоги (прийняття на облік) подається особисто особою, яка претендує на отримання Допомоги.

       З урахуванням вищевикладеного у разі взяття внутрішньо переміщеної особи на облік виплату Допомоги буде продовжено за новим місцем її проживання / перебування.

       Відповідно до пункту 7 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (зі змінами), під час видачі довідки посадова особа структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноважена особа територіальної громади/ центру надання адміністративних послуг інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, зокрема про:

- можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат;

- можливість та порядок отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання;

- обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

           З метою забезпечення продовження виплати Допомоги внутрішньо переміщеним особам за новим місцем їх проживання / перебування просимо проводити належне інформування посадовими особами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення таких осіб про необхідність одночасного подання ними заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяви про надання Допомоги.