Фото без опису

ТАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

с. Ташань                                                        від 14 квітня 2023 року

 

 

РІШЕННЯ№49

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

Про оголошення конкурсу на

створення офіційної символіки 

Ташанської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до статті 22, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою збереження історичної та культурної спадщини сіл Виповзки, Горбані, Чопилки, Дениси, Положаї, Мала Каратуль, Воскресенське, Травневе, Помоклі, Шевченкове, Пологи-Вергуни, Тарасівка, Улянівка і Ташань утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, заслухавши та обговоривши пропозиції членів виконкому, виконавчий комітет Ташанської сільської ради ВИРІШИВ:

 

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Ташанської об’єднаної територіальної громади.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Ташанської об’єднаної територіальної громади (додаток  1). 

3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб сайті Ташанської об’єднаної територіальної громади.

4. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на начальника відділу АЦС, загальної та організаційної роботи Юрченко В.Д.

 

 

 

Сільський голова                                                Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Ташанської сільської ради

від 14.04.2023 року №  49

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 

Ташанської об’єднаної територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Ташанської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Ташанської об’єднаної територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є Ташанська сільська рада.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих на черговому засіданні сесії Ташанської сільської ради;

3 етап -  підбиття підсумків депутатського  голосування за кращу роботу;

4 етап – затвердження   рішенням  сесії Ташанської сільської ради офіційної символіки.

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Ташанської об’єднаної  територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

- створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту гімну громади.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Ташанської об’єднаної територіальної громади;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

 

ІІІ. ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Для участі у конкурсі особа подає конкурсній комісії заявку та документи визначені розділом V цього Положення.

3.3. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.4. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу та ін.

3.5. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу V цього Положення.

3.6. До проєктів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.) за бажанням авторів проєкту.

 

ІV. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора, логотипу, гімну.

 

Герб  Ташанської об’єднаної територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Ташанської об’єднаної територіальної громади має бути розроблений з урахуванням Методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи), та виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати  громаду  серед інших населених пунктів.

 

 Прапор  Ташанської об’єднаної територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Ташанської об’єднаної територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора може бути розміщений герб територіальної громади або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

  

Логотип  Ташанської об’єднаної територіальної громади

 4.1.5.  Ескіз  логотипу Ташанської об’єднаної територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати громаду  серед інших населених пунктів.

 

Гімн Ташанської об’єднаної територіальної громади 

4.1.7. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту повинні відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8.Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін.)

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати ) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір (не обов’язково) у форматі аудіофайла.

4.1.10. Текст і музика гімну ОТГ повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки (герб, прапор, логотип)  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді).

5.2  На конкурс з написання тексту гімну обєднаної територіальної громади учасник подає:

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді).

5.3. З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою сіл;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували б на приналежність нового герба Ташанській об'єднаній територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком сіл громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧІ КОНКУРСНИХ РОБІТ

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Ташанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 9-Г, с. Ташань, Бориспільського району, Київської області.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку tashansr@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, логотип, гімн Ташанської об’єднаної територіальної громади»

 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ ТА ГОЛОСУВАННЯ

7.1. Конкурсні роботи, що надійшли до Ташанської сільської ради виносяться на розгляд чергової сесії сільської ради.

 

VIIІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

 8.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками проведення сесії Ташанської сільської ради як офіційна символіка територіальної громади.

8.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати безоплатно виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу – Ташанській сільській раді.

 

Сільський голова                                      Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ