Фото без опису

Фото без опису

ТАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08460, Переяслав-Хмельницький  район, село Ташань,  вул. Центральна, 7-А, ідентифікаційний код 04361605. тел.( 04567)-20242

 

СОРОК ДРУГА ЧЕРГОВА СЕСІЯ  VІII СКЛИКАННЯ

 

с. Ташань                    25  грудня 2023 року                                           

 

 РІШЕННЯ №1653-42-VІII

 

Про внесення змін до Програми

«Ташанська сільська комплексна програма

«Турбота» на 2021 –2025 роки»

 

Відповідно п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», Ташанська  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу I «Паспорт програми» додатку 1 Програми «Ташанська сільська комплексна програма «Турбота» на 2021–2025 роки», затвердженої рішенням Ташанської сільської ради № 111-3-VІII від 23.12.2020 року (з наступними змінами № 832-21-VIII від 24 грудня 2021 року, № 1172-28-VIII від 28 вересня 2022 року) (далі – Програма) та розділу IV «Заходи щодо виконання програми» додатку 2 , виклавши їх в новій редакції, що додаються.

2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Ташанської сільської ради здійснити фінансування завдань та заходів Програми в межах можливостей бюджету.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покладається на секретаря Ташанської сільської ради  Людмилу Білоус.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова            Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ

№1653-42-VIІI

від 25.12.2023

с.Ташань

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Ташанської

сільської ради

№ 111-3-VІII від 23.12.2020 року

(з наступними змінами

№ 832-21-VIII від 24 грудня 2021 року;

№ 1172-28-VIII від 28 вересня 2022 року;

№ 1653-42-VIII від 25 грудня 2023 року)

 

 

                                                                                                           

 

 

 

ТАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА“

НА 2021 –2025 РОКИ

(зі змінами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ташань

 

ЗМІСТ

 

І.       Паспорт програми                                                                       стор. 1-2

 

II.      Мета програми                                                                             стор. 2

 

III.    Фінансування програми                                                              стор. 2

 

IV.    Заходи щодо виконання програми                                             стор. 3

 

  1. Організаційно–правове забезпечення програми                       стор. 3-8

 

  1. Поліпшення соціально–побутового обслуговування                 стор. 8-9

 

  1. Медичне обслуговування                                                             стор. 9

 

V.      Координація та контроль за виконанням програми           стор. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

В основу розробки Ташанської сільської комплексної програми «Турбота» на 2021–2025 роки (далі-Програма) покладено аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні.

 

Ініціатор розроблення Програми:

Виконавчий комітет сільської ради.

  1. Програма розроблена на виконання рішення сесії сільської ради 
  2. Розробник Програми:

Виконавчий комітет сільської ради.

  1. Відповідальний виконавець Програми:

Головний розпорядник коштів–виконавчий комітет сільської ради

  1. Учасники Програми:

Виконавчий комітет сільської ради;

1.5.    Керівники  підприємств, організацій та установ   

1.6. Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки

1.7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

 Програми  на 2021 рік – 2500,0 тис. грн., на 2022 рік – 2060,00 тис. грн., на 2023 рік – 1349,50 тис. грн.,  на 2024 рік – 3410,50 тис. грн., на 2025 рік – 1562,00 тис. грн.

Додаток 1

Кошти, які пропонуються залучити на виконання Програми,

тис. грн.

 

Етапи виконання Програми, роки

Усього

витрат

на виконання

програми,

тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

 

Обсяг ресурсів, усього, в тому числі

2500,00

2060,00

1349,50

3410,50

1562,00

10882,00

місцевий бюджет

2500,00

2060,00

1349,50

3410,50

1562,00

10882,00

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

кошти благодійних фондів та спонсорів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-        доцільність поліпшення організаційно–правового забезпечення надання фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищеним громадянам ;

-        необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених жителів сіл.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:

 

-        надання соціальної допомоги й підтримки сім’ям із дітьми, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям, які опікуються дітьми–сиротами, дітьми–інвалідами ;

-        розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів;

-        підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей війни;

-        підтримка одиноких непрацездатних громадян, що проживають на території Ташанської сільської ради;

-        надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів з метою їх підтримки.

 

II. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми – подальше вирішення невідкладних питань організаційно–правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально–побутового, культурного обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених жителів сіл Ташанської сільської ради.

 

III. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджету, виходячи з його реальних можливостей ,благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

ІV. Заходи щодо виконання Програми.

Додаток 2

 

 

 

 

            Перелік заходів

 

Виконавці,

строк

 виконання

 

Джерела

фінансування,

тис.грн

 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн

 

Очікуваний

результат

Роки

2021

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV.I

Організаційно – правове  забезпечення Програми .

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників АТО та ООС, військовослужбовців, сімей загиблих, багатодітних та одиноких матерів, малозабезпечених сімей, одиноких непрацездатних громадян, осіб, які опинилися в складних життєвих умовах, з метою вивчення їх потреб та надання конкретної матеріальної та натуральної допомоги

Сільська

рада.

 

Постійно.

 

 

 

місцевий

0

180,00

 

0

 

0

 

0

Щороку буде надано

матеріальну допомогу для громадян

 

4.1.2

Забезпечувати виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Сільська рада.

 

Постійно

Місцевий

тис. грн

100,00

150,00

 

260,00

500,00

 

500,00

Надання  щороку соціальних послуг для  31сім

4.1.3

Адресне відшкодування коштів по абонентській платі за користування Інтернетом дітям-інвалідам шкільного віку на пільгових умовах

Сільська рада.

 

Постійно

Місцевий

тис. грн

50,00

 

20,00

10,00

10,00

10,00

Щороку буде надана адресна допомога дітям-інвалідам

4.1.4

Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту

пенсіонерів та інвалідів

Сільська рада.

 

Постійно

 

 

     -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

Щороку кількість отримувачів різних видів соціальних допомог буде збільшуватись на

__________ сімей

4.1.5

Надавати інформаційну допомогу молодим інвалідам щодо профорієнтації та сприяти працевлаштуванню інвалідів.

Сільська рада.

 

Постійно

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

Буде працевлаштовано інвалідів

4.1.6

Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку та інвалідам.

Сільська рада.

 

Постійно

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

 

 

  -

Допомогу отримають одинокі жителі громади

4.1.7

Передбачати в місцевому бюджеті кошти на оплату праці працівникам, для обслуговування одиноких непрацездатних громадян, що проживають на території Ташанської сільської ради

Сільська рада.

 

Щороку

 

Місцевий

тис. грн

200.00

300.00

250.00

280.00

300.00

Надання щороку соціальних послуг для

35 осіб

4.1.8

Передбачати в місцевому бюджеті кошти для надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І та ІІ групи, учасникам та сім’ям учасників і загиблих воїнів в Афганістані, в зоні АТО та ООС.

Сільська рада.

 

Щороку

 

місцевий

тис. грн

100,00

 

 50,00

 70,00

100,00

120,00

Щороку пільги отримають інваліди по зору та сім’ї загиблих воїнів в Афганістані, АТО і ООС.

 

4.1. 9

ПАТ «Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян

 

 

 

Сільська рада.

 

Щороку

 

місцевий тис. грн

0,1

0,2

1,5

1,5

2,0

Щороку пільги отримають 4   особи

4.1. 10

Щороку проводити відзначення Дня людей похилого віку та Дня інвалідів. Надавати цим категоріям людей посильну матеріальну і натуральну допомогу, благодійні обіди

Сільська рада, спонсори

 

Щороку

місцевий,

благодійні кошти тис. грн

-

7,0

8,0

9,0

10,0

Щороку буде надана допомога людям похилого віку та інвалідам

4.1. 11

До Дня виведення військ з Афганістану, до Дня Чорнобильської трагедії, Дня ліквідатора, Дня памʼяті та примирення, до Дня Незалежності України, до Дня захисника України проводити урочисті заходи.

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий,

благодійні кошти

тис. грн

100,00

120,00

150,00

160,00

170,00

Щороку буде надана різна допомога для

Громадян

4.1. 12

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам які опинилася в складних життєвих умовах, а саме:

- на проведення медичних операцій;

- на лікування онкохворих;

- на лікування загального захворювання;

- на оздоровлення та реабілітацію

 

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий

тис. грн

200.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.13

Забезпечувати виплату одноразової допомоги на поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий

тис. грн

-

50.00

50.00

50.00

50.00

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.14.

Забезпечувати виплату одноразової допомоги постраждалим від стихійного лиха, пожеж

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий

   до 10 тис. грн

 

 

 

 

 

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.15

Забезпечувати виплату одноразової допомоги громадянам, які беруть участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ ( або членам їх сімей), учасникам бойових дій

Сільська рада.

 

Щороку

        місцевий

      до 5 тис. грн

 

 

 

 

 

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.16

Забезпечувати виплату одноразової допомоги громадянам, які отримали поранення беручи участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ ( або членам їх сімей)

Сільська рада.

 

Щороку

              місцевий

              10 тис. грн

 

 

 

 

 

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.17

Забезпечувати виплату одноразової допомоги  на поховання родичам - учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  ( комплексі військових і спеціальних організаційно- правових заходів українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України), які проживали на території Ташанської сільської територіальної громади; - військовослужбовців ( резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони, осіб з числа членів добровольчих формувань територіальної громади) , які загинули ( померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час виконання ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які проживали на території Ташанської сільської територіальної громади

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий

20 тис. грн

 

 

 

 

 

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

4.1.18

Забезпечувати відшкодування вартості необхідних реабілітаційних послуг, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» військовослужбовцям (учасників бойових дій; осіб з інвалідністю внаслідок війни; осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;  учасника війни), які зазнали ушкоджень здоров'я (поранення, контузія, каліцтво або захворювання) внаслідок участі в обороні України у період воєнного стану.

 

Сільська рада

 

Щороку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

місцевий

від 10 до 20 тис. грн.

-

 

Щороку буде надана різна допомога для

громадян

IV.II

Поліпшення соціально–побутового обслуговування .

 

 

-

-

-

-

-

 

4.2.1

Збільшити надання всебічних соціально–побутових послуг

для усіх одиноких громадян похилого віку, які потребують

цієї допомоги.

Сільська рада.

 

Постійно

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

-

Допомогу щороку отримають

_______ одиноких

 громадян 

4.2.2

 

Забезпечити у навчальних закладах безкоштовне харчування дітей молодших класів

 

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий тис. грн

 

400.00

 

-

-

-

-

Безкоштовне  харчування будуть отримувати всі учні 1-4 класів

4.2.3

 

Своєчасно виявляти неблагополучні сімї, систематично

перевіряти умови утримання та виховання в них неповнолітніх, надавати їм адресну матеріальну та натуральну допомогу.

Сільська рада.

 

Постійно

благодійні кошти

-

 

-

-

-

-

-

Щороку буде надана різна допомога для ______ неповнолітніх

4.2.4

До загальнодержавних свят організовувати культурно–масові заходи з врученням подарунків, продуктових наборів та матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам, ветеранам війни та праці, інвалідам, дітям-інвалідам.

 

Сільська рада.

 

Щороку

місцевий,

 

благодійні кошти тис. грн

100,00

 

100,00

 

 

-

200,00

 

 

-

200,00

 

 

-

300,00

 

 

-

Щороку буде надаватись різна допомога для

ветеранів війни та праці, інвалідам, дітям-інвалідам

IV.3

Медичне обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

Забезпечити відповідно до законодавства безоплатне одержання ветеранами війни ліків за рецептами медичних установ.

 

керівники аптек .

 

Постійно

 

Місцевий

 тис. грн

 

200,00

 

50,00

50,00

 

50,00

50,00

Щороку безоплатні ліки за рецептами лікарів отримають ______ ветеранів війни

                     

 

V. Координація та контроль за виконанням програми

 

Координацію робіт та контроль за виконанням Програми здійснює сільська рада. Щороку виконавчий комітет сільської ради готує звіт про виконання заходів Програми, який заслуховується на сесії сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                  Людмила Білоус