Фото без опису

 

Фото без опису

ТАШАНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТI

08460, Бориспільський  район, село Ташань, ідентифікаційний код 04361605. тел.( 04567)-20242, tashansr@ukr.net

СОРОК  ДРУГА  ЧЕРГОВА  СЕСІЯ  VIII  СКЛИКАННЯ

 

с. Ташань                                                                                                      25 грудня 2023 року

 РІШЕННЯ №1654-42-VIII

Про внесення змін до Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік

З метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку, сесія Ташанської сільської ради ВИРІШИЛА:

 Внести зміни до Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік (додається).

 1. Фінансовому відділу виконавчого комітету Ташанської сільської ради здійснити фінансування завдань та заходів Програми в межах можливостей бюджету.
 2. Головним розпорядником коштів визначити Виконавчий комітет Ташанської сільської ради.
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                   Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ

№1654-42-VIІI

від 25.12.2023 

с. Ташань

 

 

О.СТЕПАНЕНКО                                                                                                      

 

                      Л. ОВЕРЧУК

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        Рішення Ташанської сільської ради

                                      VIII скликання

                                                                           від 25 грудня 2023 р. №1654-42-VIII

 

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік

 

 

 

 

 

с. Ташань

-2023-

 

ЗМІСТ

 

 1. Паспорт Програми                                                                                            стор. 1

 

      2.   Мета та основні завдання Програми                                                            стор. 2

 

      3.   Основні напрямки реалізації                                                                          стор. 3

 

      4.   Фінансове забезпечення                                                                                   стор. 4

 

      5.   Контроль за виконання Програми                                                                стор. 4

 

      6.   Очікувані результати                                                                                       стор. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Ташанської сільської ради

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

 Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 р. N 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»,  пункт  шостий  статті  13 Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII”Про соціальні послуги” .

3

Розробник Програми

Виконавчий комітет Ташанської сільської ради

4

Співрозробник Програми

Бориспільске УСЗН

5

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Ташанської сільської ради

 

6

Термін виконання Програми

2024 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Ташанської сільської  територіальної громади (далі – сільської ТГ)

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.

500,0 тис. грн.

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватись.

 

 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована  на  посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Ташанської сільської територіальної громади (далі- міської ТГ) і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до самообслуговування. Станом  на  01.12.2023  року на території   Ташанської сільської ТГ  проживає майже 35 осіб з інвалідністю. Погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг).

Основним  завданням  Програми  є:

 • соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності;
 • попередження виникнення  складних  життєвих  обставин;
 • створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем.

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 Реалізація  заходів  Програми  здійснюється  шляхом  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах, визначених рішенням сесії сільської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства.

  Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Призначення щодо розрахунку та визначення суми компенсації здійснюється відділом реєстрації та надання адміністративних послуг Ташанського виконавчого комітету.

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України « Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

   Перерахування коштів здійснюється з бюджету сільської ТГ головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчого комітету Ташанської сільської ради.

Головний розпорядник коштів:

 • організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання;
 • формує на кожну особу, яка надає соціальні послуги, персональну справу;
 • здійснює перерахування компенсаційних виплат щомісячно на розрахункові рахунки осіб, які надають соціальні послуги.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету сільської ТГ в межах видатків, затверджених рішенням сесії сільської ради про бюджет сільської ТГ на поточний рік.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

 1. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку.

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних послуг  та  забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя.

 

 

 

Сільський голова                                                      Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ