Фото без опису

1) Під час опрацювання невідповідності необхідно керуватися нормою підпункту 1 пункту 2 Постанови № 709, відповідно до якої виплата допомоги на проживання з 01.09.2023 припиняється, у разі, якщо внутрішньо переміщена особа придбала транспортний засіб (механізм), що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як 5 (п’ять ) років (крім мопеда або причепа) з моменту вступу в дію постанови (15.07.2023). При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, з якого призначається допомога; самостійно зібрані транспортні засоби; транспортні засоби, придбані особою з інвалідністю I або II групи; одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля; транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I або II групи, які досягли 80-річного віку; 2) Виплата допомоги на проживання, враховуючи підпункт 2 пункту 2 Постанови № 709, з 01.09.2023 припиняється, якщо внутрішньо переміщена особа здійснила на суму, що перевищує 100 тис. грн, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України ,,Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), інших товарів довгострокового вжитку (крім будівельних матеріалів, якщо в особи пошкоджено/знищено житло, та автомобілів) або оплатила (одноразово) будь-які роботи чи послуги (крім будівельних, якщо в особи пошкоджено/знищено житло, медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла); 3) Вимоги щодо припинення виплати допомоги на проживання за таким кодом невідповідностей, визначено підпунктом 3 пункту 2 Постанови № 709, а саме: наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) внутрішньо переміщеної особи коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, або облігацій внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень). Чи припиняється виплата допомоги на проживання особі, яка є її отримувачем на 01.08.2023, та має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень? Так, припиняється. Відповідно до пункту 2 Постанови № 709 виплата допомоги припиняється внутрішньо переміщеним особам, якщо за результатами верифікації встановлено, що після набрання чинності згаданої постанови внутрішньо переміщена особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень; У разі, якщо станом на 01.08.2023 в особи на депозитному рахунку (рахунках) відсутні кошти на загальну суму, що перевищують 100 тис. гривень, така особа, у разі незгоди з відмовою у призначенні допомоги, може подати підтверджуючі документи (довідку з відділення банку) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або центру надання адміністративних послуг за місцем обліку внутрішньо переміщеної особи для спростування інформації. Чи має право внутрішньо переміщена особа на поновлення виплати допомоги на проживання після зняття коштів з депозитного рахунку? Ні, не має. Виплата допомоги на проживання не поновлюється, оскільки станом на 01.08.2023 особа мала на депозитному рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень. Чи припиняється виплата допомоги на проживання дитині, мати якої має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень? Ні, не припиняється. Виплату допомоги у даному випадку буде припинено матері. 4) Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Постанови № 709, внутрішньо переміщеним особам, які здійснили операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (у тому числі реабілітаційних, протезування) соціальних та/або освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн), виплата допомоги на проживання з 01.09.2023 припиняється; 5) Виплата допомоги на проживання з 01.09.2023 припиняється, якщо внутрішньо переміщена особа має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташовані на територіях, не включених до переліку територій, або на територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (дату припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що документально підтверджено органами місцевого самоврядування або за технічної можливості інформацією щодо житлових приміщень, внесених до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, або житлового приміщення (частини житлового приміщення площею менш як 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї), (підпункт 5 пункту 2 Постанови № 709); Яким чином можна підтвердити факт, що майно зруйноване/пошкоджене? У зазначеному випадку до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення особі необхідно надати документальне підтвердження органу місцевого самоврядування про пошкодження / знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації. Форма довідки (акту) тощо не визначена. Також за технічної можливості відомості щодо житлових приміщень перевіряються у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України.