Фото без опису

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва, та якості зерна  управління контролю в сфері насінництва та розсадництва, карантину та захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області звертає увагу, що Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 917 затверджено «Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням» (далі Порядок) та визнана такою, що втратила чинність, постанова Кабінету  Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 691.

Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для селекційних, дослідних робіт і експонування та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, контролю за використанням таких зразків. 

Ввезення/вивезення  зразків насіння і садивного матеріалу може здійснюватися суб’єктами господарювання на основі підтвердження, що видається Держпродспоживслужбою безоплатно. 

Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу одного сорту, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування, протягом одного календарного року не повинен перевищувати тридцятикратний обсяг посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень із кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні.

Підтвердження діє з дня його видачі до дня фактичного ввезення/вивезення погодженого обсягу зразків насіння і садивного матеріалу, але не більше одного року.

Для отримання підтвердження суб’єкт господарювання подає до Держпродспоживслужби встановленої форми заяву , у паперовій або електронній формі (в якій у разі ввезення зазначає інформацію про заплановане місце використання та призначення зразків насіння і садивного матеріалу). Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про видачу підтвердження, несе суб’єкт господарювання -заявник.

Згідно Порядку Держпродспоживслужба, не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання заяви про видачу підтвердження, приймає рішення про видачу суб’єктові господарювання підтвердження та видає його за встановленою формою, або приймає рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження.

Виключними підставами для обґрунтованої відмови у видачі підтвердження є:

  • перевищення дозволених кількісних обмежень щодо обсягу зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування;

  • встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві про видачу підтвердження. 

Держпродспоживслужба вносить видане підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у формі електронних документів, у день видачі підтвердження або прийняття рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження, а також не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в його видачі направляє (вручає) таке підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження суб’єктові господарювання.

Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також за врожаєм, що отриманий із таких зразків, здійснюється Держпродспоживслужбою. Інспектор у сфері насінництва та розсадництва  фіксує факт проведення таких робіт відповідно до призначення, зазначеного в підтвердженні, про що складає акт встановленої форми в двох примірниках. 

Суб’єкт господарювання, який отримав підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування: забезпечує:

  • використання зразків насіння і садивного матеріалу виключно згідно із призначенням, зазначеним у підтвердженні;

  • на будь-якому етапі проведення селекційних, дослідних робіт і експонування надає інспектору у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби можливість безперешкодного доступу до місця посіву (посадки) ввезених зразків;

  • до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснено ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування, зобов’язаний у паперовій або електронній формі повідомити Держпродспоживслужбі  про фактичний обсяг ввезених зразків  насіння і садивного матеріалу та їх подальше використання (місце використання (вирощування), обсяг отриманого врожаю та його використання) за формою встановленого зразка.

Урожай, отриманий від таких зразків насіння і садивного матеріалу, забороняється використовувати для посіву (посадки), крім випадків його використання для селекційних і дослідних робіт.