Фото без опису

    Щодо врегулювання питання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (далі – Порядок № 509)        Пунктом 1 Порядку № 509 визначено що, на отримання довідки не мають права особи, які перемістилися в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, щодо яких не визначено дати      завершення тимчасової окупації Російською Федерацією, перелік яких затверджений Мінреінтеграції.

     Таким чином, якщо особа не виїхала за межі тимчасово окупованої території довідка ВПО не надається (ця норма не поширюється на раніше видані довідки). Окрім цього Порядком № 509 розширено перелік документів, які заявник може додати під час подання заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а саме додано: копії документів, до яких вносилися відомості про місце проживання, або витяг з реєстру територіальної громади, або е-паспорт / епаспорт для виїзду за кордон, які містять відомості про задеклароване / зареєстроване місце проживання (у тому числі, виданих / сформованих на ім’я батьків (одного з батьків) або інших законних представників) або відомості щодо навчання на відповідних територіях. До відомостей можуть відноситися, зокрема атестати / табелі про навчання, виписки або довідки від надавача комунальних послуг на ім’я ВПО та інше. Щодо врегулювання питання Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (далі – Порядок № 332), згідно прийнятої Постанови.

1. Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку № 332 допомога на проживання (далі - допомога) призначається внутрішньо переміщеним особам: які перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 року з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі ‒ перелік територій), щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу шостого пункту 5 Порядку № 332 виплата допомоги припиняється у разі зазначення дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації для території, з якої відбулося внутрішнє переміщення, через два місяці з місяця, що наступає за місяцем, у якому таку дату було визначено.

Щодо призначення допомоги особам, які звертаються за нею не вперше інформуємо, що абзаци чотирнадцятий-шістнадцятий пункту 5 Порядку № 332 поширюються виключно на отримувачів допомоги, які її оформили, починаючи з 1 серпня 2023 року.

2. Порядок № 332 доповнено новим пунктом, зокрема: Пунктом 5 1 передбачено, що з 1 грудня 2023 року допомога непрацюючій особі працездатного віку призначається з місяця звернення. Непрацююча особа працездатного віку упродовж трьох місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості (згідно вимог статті 4 Закону України „Про зайнятість населення”) шляхом працевлаштування / реєстрації як фізичної особи – підприємця / взяття на облік фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність / подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності / мікрогранту / гранту на створення або на розвиток власного бізнесу / ваучера на навчання або набути статусу безробітного. Якщо особа не сприяла своїй зайнятості або не набула статусу безробітного упродовж трьох місяців з дня призначення допомоги, виплата допомоги припиняється з місяця наступного, після закінчення тримісячного строку.