ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості                

до проєкту «Генеральний план с. Дениси Бориспільського району Київської області»

Під час розроблення Генерального плану було враховано законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-13:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Генеральний план населеного пункту складається з Пояснювальної записки, додатків і графічних матеріалів у паперовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах визначається оцінка існуючої ситуації, оцінка сучасного стану території, архітектурно-планувальне, інженерне забезпечення та розміщення інженерних мереж, споруд, транспорт та транспортна інфраструктура, містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища, техніко-економічні показники. До графічних матеріалів входять: Схема розташування населеного пункту в системі розселення; План сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель; Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель; План функціонального зонування території; Ландшафтний план території; Схема транспортної мобільності та інфраструктури; Схема інженерного забезпечення території; Схема інженерної підготовки та благоустрою території; Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування; План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами, угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень); План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру; План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації.

Замовником проєкту містобудівної документації є Виконавчий комітет Ташанської сільської ради Київської області, а розробником – Консорціум «Архітектура Геодезія Землеустрій». Підстава розроблення – Рішення від Ташанської сільської ради Київської області від 18 жовтня 2019 року № 49-IV-VII «Про розробку містобудівної документації для сіл Шевченкове, Дениси, Виповзки Ташанської сільської ради Київської області».

З текстовими та графічними частинами зазначених проєктів містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Ташань, вул. Центральна, буд. 9-Г та на офіційному веб-сайті громади.

Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громадськості є начальник земельних відносин, будівництва та архітектури Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області – Загребельна Алла Михайлівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 02.10.2023 по 31.10.2023 в приміщенні Ташанської сільської ради. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розроблення Генерального плану с. Дениси Бориспільського району Київської області відбудуться 18.10.2023 о 12:00 в приміщенні сільського будинку культури: с. Дениси, вул. Центральна, 53.