З А В Д А Н Н Я

на розроблення комплексного плану просторового розвитку

території  Ташанської територіальної громади

Бориспільського району Київської області

 

1

Вид  містобудівної документації

Комплексний план просторового розвитку території Ташанської територіальної громади Бориспільського району Київської області (Комплексний план ).

2

Підстава для проектування

Рішення Ташанської сільської ради  № 1167 від 28 вересня 2022 року «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Ташанської територіальної громади Бориспільського району Київської області.

3

Замовник

комплексного плану

Ташанська сільська рада, код ЄДРПОУ 04361605;

Виконавчий комітет Ташанської сільської ради                    код ЄДРПОУ 43446648.

4

Строк розроблення комплексного плану з урахуванням тривалості проходження погоджувальних процедур всіх необхідних етапів

Згідно календарного плану виконання робіт за договором, укладеним з розробником Комплексного плану

5

Роки реалізації короткострокового , середньострокового періодів та довгострокової перспективи

Короткостроковий період – 2028 рік ( для планувальних рішень детальних планів )

Середньостроковий період - 2033 рік

Довгострокова перспектива – після 2033 року

 

6

Назва території розроблення  Комплексного плану

Ташанська  територіальна  громада                                                    UА 65820172034428000159827

КОАТУУ  3223387401

7

Площа території територіальної громади

337,162 кв. км (33716, 2000 га) (відповідно до облікових даних Ташанської територіальної громади)

8

Перелік наявних вихідних даних для розроблення Комплексного плану, що надаються замовником

Відповідно до вимог постанови КМУ від 01.09.2021                 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення , оновлення , внесення змін та затвердження містобудівної документації», перелік вихідних даних , які надаються замовником, міститься в додатку 1 до даного завдання.

Перелік вихідних даних формується відповідно до частини 8 статті 161 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Геодезія масштабу 1:10 000

 

9

Вимоги щодо врахування державних та регіональних інтересів

Врахувати державні інтереси надані Київською обласною військовою адміністрацією, інтереси суміжних територіальних громад, стратегію соціально-економічного розвитку Ташанської територіальної громади

10

Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації

Врахувати:

планувальні рішення, що містяться в раніше затвердженій містобудівній документації (Додаток);

матеріали громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану.

11

Перелік індикаторів розвитку

 1. Створення паркових зон в населених пунктах громади;
 2. Розвиток зеленого туризму;
 3. Створення туристичних маршрутів для пішого, велосипедного, мотоциклетного та автомобільного туризму з визначенням територій для локацій;
 4. Створення пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції в кожному старостинському окрузі Ташанської громади;
 5. Покращення системи збору і сортування сміття в населених пунктах громади;
 6. Створення виробничих територій  (переробка сільськогосподарської продукції);
 7. Забезпечення водопостачання населених пунктів 100 %;
 8. Забезпечення водовідведення населених пунктів 100 %;
 9. Забезпеченість населення громади громадським транспортом для зв’язку з центром громади та між населеними пунктами – 100 %;
 10. Визначення територій для розміщення АЗС і СТО;
 11.  Передбачити заходи щодо розчищення водойм;
 12. Створення підприємств харчової промисловості;
 13. Створення тепличних господарств;
 14. Створення  тваринницьких комплексів ( ВРХ, свинини та птиці);
 15. Забезпеченість шляхами сполучення та транспортування сировини та продукції місцевих підприємств;
 16. Визначення території з під’їзними шляхами для розміщення пункту сортування побутових відходів – за межами населених пунктів;
 17. Створення закладів обслуговування населення;
 18. Забезпечення місцями для поховань  (кладовищами);
 19. Врахувати існуючі об’єкти медичного обслуговування;
 20. Відновити Яготинський шлях та стовпову дорогу від села Чопилки до села Улянівки , створивши автобусний маршрут  Драбів – Улянівка;
 21. Забезпечення заходів по безбар єрності;
 22. Забезпеченість інженерно-транспортною інфраструктурою інвестиційних майданчиків для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій – 100%;
 23. визначити місце та передбачити заходи охорони пам’яток  з визначеними охоронними зонами.

12

Графічні матеріали

МІСТОБУДІВНА ЧАСТИНА

 • Схема розташування  територіальної громади в системі розселення – в довільному масштабі;
 • План сучасного використання території та схема існуючих  обмежень у використанні земель планувальних обмежень 1:10000;
 • Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель 1:10000;
 • План функціонального зонування території;
 • Ландшафтний план 1:10000;
 • Схема транспортної мобільності та інфраструктури 1:10000;
 • Схема інженерного забезпечення території 1:10000;
 • Схема інженерної підготовки та благоустрою території 1:10000;
 • Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час ( згідно ДБН Б.1.1-5 та В.1.2.-4);
 • Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період ( згідно ДБН Б.1.1-5 та В.1.2.-4);
 • Схема рекреаційного потенціалу громади  (у довільному масштабі);

 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА

 • Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування 1:10000;
 • План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами, угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень) 1:10000;
 • План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру1:10000;
 • План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесенню до Державного земельного кадастру1:10000;
 • План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації1:10000;

13

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів, або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені громадою

Графічні матеріали:

 • Модель перспективного розвитку території Ташанської  громади;
 • Схема господарського потенціалу території громади (у довільному масштабі).

 

14

Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику

Визначається відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

15

Формат електронного документу комплексного плану

Геопросторові дані щодо об’єктів комплексного плану створюються із застосуванням геоінформаційного програмного забезпечення у формі бази геоданих та оформлюються як графічні матеріали документації у вигляді цифрових карт та векторних зображень.

Електронний документ має відповідати проєкту постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р № 632 “Про затвердження Порядку визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”.

З метою внесення даних до містобудівного кадастру матеріали містобудівної документації надіслати Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації в електронному вигляді у форматі файлової бази геоданих  ArcGIS.

Графічні матеріали:

- у векторному вигляді в файловій базі даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd;

- набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, у форматі *.XML згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2021 р.   № 821);

- копії документів карт (креслень) у форматі*. PDF.

Текстові матеріали:

- у вигляді документів у форматі *.PDF

Геопросторові дані Комплексного плану вносяться до бази геоданих Державного земельного та містобудівного кадастру у відповідності до вимог чинного законодавства.

16.

Кількість  примірників графічних та текстових матеріалів, що передаються замовнику в результаті розроблення комплексного плану

Текстові та графічні матеріали проєктної документації (друковані та цифрові матеріали) передаються замовнику у 10 примірниках, в тому числі: 4 – для проходження процедури СЕО, 1 – для громадських обговорень, 1– для розгляду містобудівною радою, 1 – для проведення експертизи, 2 – кінцевий варіант із врахуванням усіх зауважень.

17

Землеустрій та землекористування

Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України « Про землеустрій», постанови КМУ від 01.09.2021 № 926

18

Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)

Відсутні.

 

19

Генеральний план адміністративного центру громади

Врахувати рішення генерального плану села Ташань  

20

Перелік населених пунктів щодо яких передбачається розроблення планувальних рішень

Врахувати рішення генеральних планів с. Виповзки, с. Дениси, с. Шевченкове

Розробити генеральні плани с. Натягайлівка, Пологи- Вергуни, Помоклі, Улянівка, Тарасівка.

Розробити коригування генеральних планів с. Перше Травня, Чопилки, Горбані, Воскресеньське, Мала Каратуль.

21

Перелік планувальних рішень детальних планів територій та опис меж території розроблення, на яких передбачається розміщення

Рішення 29 сесії VIII скликання №1210 від 17.11.2022 року «Про розроблення містобудівної документації місцевого значення «Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером – 3223387400:07:002:0084, в адміністративних межах Ташанської сільської ради за межами села Ташань Бориспільського району Київської області для «Нове будівництво м’ясокомбінату потужністю 50 т в зміну по вул. Центральна, буд. 18 в селі Ташань Бориспільського району Київської області».

23

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів, додаткові вимоги до змісту окремих текстових чи графічних матеріалів

Графічні матеріали в 1-му примірнику:

 • Проєктний план та Схема проєктних обмежень у використанні земель (можуть бути суміщені в одному кресленні) окремо на кожен населений пункт громади;

 

Фото без опису