Фото без опису

        відповідно до постанови  від 18 квітня 2023 р. № 330

Про утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Розпорядженням сільського голови № 37-ОД від 20 квітня 2023 року було утворено Координаційний центр взаємодії з внутрішньо переміщеними особами.

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Розпорядження Ташанського 

                                                                               сільського голови

                                                                                            20.04.2023 року № 37-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційний центр взаємодії з внутрішньо переміщеними особами

 

  1. Координаційний центр взаємодії з внутрішньо переміщеними особами (далі – Координаційний центр) є постійно діючим консультативним органом, що утворюється головою Ташанської сільської ради  для опрацювання взаємодії з  внутрішньо переміщеними особами.
  2. У своїй діяльності Координаційний центр керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
  3. Основними завданнями Координаційного центру є підготовка пропозицій щодо визнання підтримки та допомоги ВПО.
  4.  Координаційний центр утворюється у складі голови, секретаря та членів Координаційного центру. Склад Координаційного центру  затверджується головою сільської ради.
  5.  Організаційною формою роботи Координаційного центру є засідання. Засідання проводяться за необхідністю. Веде засідання голова Координаційного центру, у разі його відсутності – секретар Координаційної групи .
  6.  Засідання Координаційної групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її складу. Члени Координаційного центру зобов’язані особисто брати участь у засіданнях. У разі відсутності з поважних причин члена Координаційного центру, участь у засіданні може взяти делегований представник установи з правом голосу.
  7.  Рішення Координаційного центру приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів та оформлюється протоколом, що підписується головуючим та секретарем Координаційного центру. Протокол засідання Координаційного центру  є підставою для видання розпорядження голови сільської ради з відповідних питань.
  8.  Документи, що були подані на розгляд Координаційного центру , зберігаються у сільській раді протягом двох років.