Фото без опису

Роз'яснення щодо механізмів фінансування соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам

Роз'яснення щодо механізмів фінансування соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам 1. Компенсація окремих витрат, які є складовими наданих соціальних послуг. Така компенсація здійснюється відповідно до Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 261. Компенсація надається за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на покриття витрат центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сплачених закладами за комунальні послуги, спожиті у будівлях (приміщеннях), що перебувають на їх балансі, і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи, а саме за: - послуги з постачання теплової енергії (або теплової енергії як товарної продукції); - послуги з постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; - послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів; - послуги з постачання та розподілу природного газу; - послуги з постачання та розподілу електричної енергії; - інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо). 2. Компенсація витрат на облаштування місць для отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх товарами першої необхідності. Компенсація закладам витрат на облаштування місць для отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та предметами першої необхідності здійснюється за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних 3 осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки, шляхом зарахування таких коштів обласним та Київській міській військовим адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, закладам відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220. 3. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в заклади надання соціальних послуг. Компенсація закладам витрат на оплату праці за працевлаштування отримувачів соціальних послуг на посади фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, соціального робітника, практичного психолога/психолога/психолога установи соціального захисту, педагога соціального, вихователя, помічника вихователя, вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, асистента вихователя, асистента вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, сестри медичної здійснюється відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 331. 4. Компенсація витрат за розміщення громадян в закладах для постійного або тимчасового проживання У разі розміщення отримувачів соціальних послуг із числа осіб похилого віку, осіб з інвалідністю в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, відділеннях стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, утворених при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)/центрах надання соціальних послуг (далі - заклади з проживанням), та забезпечення їх комунальнопобутовими послугами, харчуванням, одягом, взуттям, м’яким та твердим інвентарем, призначена таким особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 332, допомога на проживання ВПО може бути перерахована такими особами (законними представниками для осіб, цивільна дієздатність яких обмежена/недієздатних осіб, яким призначено опікуна, уповноваженою особою органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, з опікунами яких втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), закладом з проживанням (для осіб, цивільна дієздатність яких обмежена/недієздатних осіб, яким піклувальника/опікуна не призначено) з поточного рахунка із спеціальним режимом використання або банківського рахунка (за стандартом IBAN), на 4 який була зарахована допомога на проживання внутрішньо переміщеній особі, на рахунки закладів з проживанням.