Фото без опису

ТАШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08460, Бориспільський  район, село Ташань,  вул. Центральна, 7-А, ідентифікаційний код 04361605, тел.( 04567)-20242

 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА ЧЕРГОВА   СЕСІЯ  VІII СКЛИКАННЯ

 

с. Ташань                                                                                                  24 червня 2022 року

 

 РІШЕННЯ № 1096-26-VII

 

Про затвердження Правил благоустрою

територій населених пунктів

Ташанської сільської ради Київської області 

 

 

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території та  санітарного очищення територій населених пунктів сільської ради, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про дорожній рух“, враховуючи Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою  території населених пунктів Ташанської сільської  ради Київської області (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних  відносин та охорони природи

 

Сільський голова                                                                                                         Василь ВОВЧАНІВСЬКИЙ

№ 1096-26-VIІI

від 24.06.2022 

с.Ташань

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Ташанської сільської ради

№ 1096-26-VIII  від 24.06.2022 року

 

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ТАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Ташанської сільської ради Київської області (надалі – Правила) є регуляторним нормативно-правовим актом, яким встановлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Ташанської сільської ради,  регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку території.

1.2. Правила містять загальнообов’язкові для виконання  на території населених пунктів Ташанської сільської ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність.

1.3. Метою цих Правил є забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення населених пунктів сільської ради.

1.4. Правила розроблені на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про дорожній рух“,  Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджені  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310.

1.5. Правила регулюють правовідносини в сфері благоустрою,  визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти, порядку та належного санітарного стану території населених пунктів сільської ради.

1.6. Громадяни, фізичні особи-підприємці та  посадові особи юридичних осіб  є відповідальними за порушення цих Правил, згідно з вимогами законодавства України.

1.7. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунок коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

Благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території населеного пункту, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Будівля – об’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці, і який призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи.

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми і видається дозвільними органами в установленому порядку.

Дозвіл на порушення об’єкта благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Елементи благоустрою:

1) покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16)  урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) садові лавки;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки;

19) громадські вбиральні;

20) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

21) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Заходи з благоустрою населеного пункту – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Збірно-розбірний гараж – споруда, призначена для розміщення транспортного засобу, яка виготовляється зі спеціальних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово на спеціально підготовлене місце (фундамент) або без такого.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місцерозташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, трельяжі, арки, павільйони, знаки та інше).

Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика (площею до 30 м2) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Місцеві дозвільні органи – Ташанська сільська рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- спортивні, дитячі, меморіальні та інші майданчики, рекреаційні зони, пляжі;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

-пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах населеного пункту;

Паспорт прив’язки малої архітектурної форми – план прив’язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

Пересувна мала архітектурна форма – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території міста, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

Проїзна частина – частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, Правил благоустрою території населених пунктів Ташанської сільської ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

ІIІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою:

- балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або на конкурсних засадах, може залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм і правил;

- власник об’єкта благоустрою, за поданням його балансоутримувача, щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі;

- на території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою;

- благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки, прибираючи засмічування, вирубування чагарників та інше;

- благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені будинки, будівлі та споруди, що, в порядку, визначеному законодавством,  передані у комунальну власність як безгосподарні, проводиться Ташанською сільською радою, а саме спеціалізованим комунальним підприємством «Ташань» Ташанської сільської ради;

- проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

- утримання територій загального користування здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством «Ташань» Ташанської сільської ради, на підставі Договору, що укладається відповідно до вимог чинного законодавства;

- межі закріплених за суб’єктами благоустрою територій та режими прибирання визначаються уповноваженими виконавчими органами Ташанської сільської ради згідно з чинним законодавством;

- розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях державної (комунальної) форми власності, закріплення територій покладається на власників (користувачів) об’єктів благоустрою за погодженням з відділом земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища сільської  ради;

- власники, користувачі, орендарі земельних ділянок, розміщених на берегах річок, ставків, здійснюють прибирання території до урізку води в межах їхніх ділянок;

- всі суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, до виготовлення схеми меж територій, закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані прибирати прилеглу/закріплену територію;

- засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно обґрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію порушення;

- всі суб’єкти благоустрою забезпечують прибирання територій і вивезення та знешкодження побутових і великогабаритних відходів самостійно або із залученням підприємств – виконавців послуг зі збирання, перевезення, утилізації та захоронення відходів;

- утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій до початку будівництва покладається на власників (користувачів, орендарів) земельних ділянок; 

- утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій від початку будівництва і до здачі об’єкта в експлуатацію виконується будівельними організаціями (підрядниками), якщо інше не передбачено договором підряду, під контролем власника об’єкта благоустрою або його довіреної особи;

- підрядник на виїзді з будівельного майданчика зобов’язаний забезпечити очищення коліс/гусениць транспортних засобів від бруду, унеможлививши винесення його на вулично-дорожню мережу.

3.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

3.3. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

3.4. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

3.5. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог: Законів України «Про дорожній рух»; «Про автомобільні дороги»; «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198; «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678; «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

3.6. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

3.7. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

3.8. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

-установлювати і утримувати у справному, естетично-привабливому стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

-дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

3.9.У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

-розміщувати споруди та об’єкти;

-смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

-спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

-скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

-встановлювати намети;

-випасати худобу та свійську птицю;

-скидати сніг на тротуари та проїздну частину.

 3.10. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

3.11. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

3.12. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

3.13. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

3.14. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

3.15. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417

Утримання в належному стані стоянок автотранспорту,  місць паркування, а також закріплених (прилеглих) територій здійснюється їх власниками (користувачами, орендарями).

3.15.1 Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

- очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), --належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

- систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

- забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

- утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

- забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

- утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

- забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

- утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

- утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

- утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

3.15.2 На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

 3.16. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145.

3.17. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

3.18. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

3.19. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 3.20.Утримання та благоустрій земель запасу населених пунктів сільської ради забезпечує уповноважений виконавчий орган Ташанської сільської ради.

3.21. Для покращення санітарного стану території населених пунктів сільської ради  встановлюється:

- день «Чистого довкілля»  – 2 рази в рік,  за розпорядженням сільського голови;

-місячник з благоустрою території не менше 2-х разів на рік, за розпорядженням сільського голови.

3.22. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550.

3.23. На об’єктах благоустрою населених пунктів сільської ради забороняється:

- засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;

- вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у не відведених для цього місцях;

- використовувати не за призначенням контейнери для збирання твердих побутових відходів;

- очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

- ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

- проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

- пошкоджувати або знищувати газони, знищувати дерева, кущі тощо;

- розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки, тощо у не визначених для цього місцях;

- робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;

- самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми, технічні пристрої та технічні елементи, лінійні споруди та антенно-фідерні системи;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами поліції;

-перекривати проїзд по вулицях шлагбаумами, огорожею або іншим способом, будувати перешкоди на проїздній частині доріг без відповідного дозволу;

- порушувати режим, встановлений для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду;

- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

- викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, інших громадських місцях, а також спалювати відходи у не призначених для цього місцях;

- спалювати суху рослинність або опале листя без відповідного дозволу;

- розташовувати об’єкти торгівлі у не відведених для цього місцях  на території населених пунктів сільської ради;

-здійснювати проїзд техніки на гусеничному ходу по асфальтовому покриттю.

 

IV. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

4.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, повинні  утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до Додатку 1 цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснює відділ земельних відносин Ташанської сільської ради за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

4.2. Підприємства, установи й організації на власних, прилеглих  та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами, визначеними виконавцями послуг із вивезення сміття;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, косіння трави заввишки більше ніж 15 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

4.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється згідно з установленими нормативними документами.

Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості освітлення покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше ніж 3 м. Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

Включення та відключення зовнішнього освітлення територій населених пунктів сільської ради  виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим власником об’єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення.

4.5.Утримання елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.6. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться в термін, який не перевищує трьох діб, з подальшим відновлення благоустрою території в разі його порушення.

4.7.Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці, відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних, прилеглих/закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях. 

 

V. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ - ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

5.1.Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється  балансоутримувачем згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105,  та цими правилами.

5.2.Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

5.3.Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

5.4.Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

5.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

5.6. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах населених пунктів сільської ради є:

- на об’єктах благоустрою державної (комунальної) власності – балансоутримувачі зелених насаджень;

-на територіях установ, підприємств, організацій та на прилеглих/закріплених територіях – установи, організації, підприємства, фізичні особи – підприємці;

-на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, – власники цих територій;

- на присадибних ділянках, на прилеглих і закріплених територіях – їх власники або користувачі.

5.7. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані:

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах провідників під струмом(у радіусі 1 м), а також тих, що виступають на тротуари, пішохідні доріжки, автомобільні дороги та проїзди, закривають покажчики вулиць та будинків, у межах дорожніх знаків з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

- проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав’яним покривом висоти 15 см, залишаючи покрив висотою 3 – 5 см (скошена трава повинна бути прибрана протягом тієї ж доби, коли виконувалися роботи з косіння);

- негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням (у триденний термін) актів на право їх видалення в разі, якщо стан цих дерев загрожує життю, здоров’ю громадян або здатен завдати збитків юридичним особам;

- при виконанні робіт з ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж. 

5.8.Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

5.9.Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

VІ. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

6.1.Утримання, експлуатація будівель і споруд інженерного захисту територій – це комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів з технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання. Порядок утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

6.2.Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними поданнями/приписами уповноважених осіб виконавчого комітету Ташанської сільської ради, комунальних підприємств та інших контролюючих органів.

6.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України. 

VІІ. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

 

7.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

7.2. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

7.3. Суб’єкти благоустрою при поводженні з відходами зобов’язані:

- вживати заходів для запобігання утворення відходів, зменшення їх обсягів, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження та захоронення, а також з відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- щорічно, за два місяці до кінця календарного року, укладати договори на вивезення (збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення) відходів на наступний рік;

-  утримувати в належному санітарно-гігієнічному стані місця видалення відходів;

-  підтримувати чистоту об’єктів/елементів благоустрою, встановлювати урни біля входів і виходів з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів (урни повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані і щодобово звільнятися від сміття до 8-ї години ранку);

- мати чітко визначене місце для видалення і тимчасового розміщення відходів, контейнери (ємкості) для відходів;

- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

- не допускати змішування відходів (побутових, промислових, ремонтних, рідких, великогабаритних);

- відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

- не допускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, газонів;

- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.4. Порядок поводження з відходами:

- порядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів визначають виконавчі органи Ташанської сільської  ради, шляхом виготовлення схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради або, за її відсутності, встановлення режимів збирання, перевезення та захоронення відходів з визначенням виконавців послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів. 

- контейнери для збирання відходів повинні відповідати вимогам стандартів, їх потреба розраховується відповідно до норми накопичення у відповідній галузі господарської діяльності. 

- місця (майданчики) для розміщення на територіях об’єктів благоустрою контейнерів для збирання твердих побутових та великогабаритних відходів визначаються власниками/балансоутримувачами, виконавцями послуг з утримання об’єктів благоустрою та узгоджуються з відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища сільської ради, підприємством (виконавцем послуг із збирання, перевезення та захоронення відходів).

- майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів повинні мати тверде покриття та огородження. До цих майданчиків суб’єкти благоустрою забезпечують вільний прохід та проїзд.

- майданчики для встановлення контейнерів повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних майданчиків і місць відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів, але не більше 100 метрів.

- у виключних випадках, у районах сформованої забудови, де немає можливості дотримання установлених норм для місць встановлення контейнерних майданчиків, ці відстані установлюються комісією за участю представників відділу земельних відносин та старостів старостинських округів Ташанської сільської ради.

- відповідальність за технічний стан контейнерів для збирання твердих побутових відходів несе їх власник або балансоутримувач.

- прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники, і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснює балансоутримувач,  комунальне підприємство та інші суб’єкти господарювання.

- у районах приватної забудови місця збирання побутового сміття у спецтранспорт прибирають працівники  підприємства – виконавця послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів.

-графіки руху спеціалізованого автотранспорту для збирання відходів розробляються підприємством – виконавцем послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів і погоджуються з виконавчим комітетом сільської ради  та балансоутримувачем об’єктів благоустрою.

- побутові, промислові, ремонтні відходи перевозяться спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення території населених пунктів сільської ради.

- суб’єкти господарювання, які є виробниками небезпечних відходів, зобов’язані вести облік таких відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства. Небезпечні відходи необхідно збирати роздільно від інших видів відходів та передавати їх спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

- після вивантаження відходів з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати майданчик та прилеглу (2 м) територію по його периметру, якщо майданчик не має спеціальної огорожі. 

- спалювання відходів у контейнерах, на контейнерних майданчиках та прибудинкових територіях забороняється. 

- вивезення рідких відходів здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власників, наймачів будинків (квартир). Власники та наймачі забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

- дворові та громадські туалети, каналізаційні колодязі повинні утримуватися їхніми власниками в постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватися.

- дворові туалети, каналізаційні колодязі та вигрібні ями можуть розміщуватися на території присадибних ділянок згідно з існуючими будівельними нормами. 

- вибирання рідких нечистот і твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться виключно на підставі договору зі спеціалізованим підприємством, що здійснює цей вид послуг. Видалення здійснюється безпосередньо на транспортний засіб з негайним вивезенням цих відходів.

- забороняється виведення внутрішньобудинкової водовідвідної (каналізаційної) мережі, каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям, що розміщуються на території об’єктів благоустрою, власних земельних ділянок, до будь-яких об’єктів водного та зеленого господарства населених пунктів сільської ради або до інших об’єктів благоустрою.

- забороняється відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми.

- при виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт, ремонтні відходи вивозяться власниками, наймачами квартир (будинків), які проводять ремонт, на полігон захоронення відходів, або передаються підприємству, що здійснює свою діяльність в галузі поводження з відходами, у спеціально-марковану тару чи упаковку (контейнери, мішки), у вартість яких закладено економічно обґрунтовані витрати підприємства – надавача послуг на видалення цих відходів.

- відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, відпрацьовані люмінесцентні лампи, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов’язкової наступної їх утилізації відповідно до чинного законодавства.

7.5. Посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

7.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби.

 

VІІІ. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

 

8.1. Проектування та  порядок розміщення малих архітектурних  форм та тимчасових споруд  здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.3. Підставою для проведення робіт щодо встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є рішення, прийняте виконавчим комітетом Ташанської сільської ради на підставі звернення замовника та погодження зі всіма зацікавленими організаціями, що володіють чи є балансоутримувачами інженерних і кабельних мереж.

8.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

8.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.8.Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

8.10. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальносільських заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Ташанської сільської ради та за погодженнями з виконавчим комітетом, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання біотуалетів. 

8.11. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без оформленої в установленому порядку відповідної дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, яка здійснила встановлення.

8.12. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у межах червоних ліній забудови, в охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Ташанською сільською радою.

8.13. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції, несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

8.14. Дія цього розділу, поширюється на осіб, які встановили збірно-розбірні гаражі  без відповідного дозволу.

 

ІХ. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

9.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

9.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки, а у випадку відсутності тротуару – на відстані 2 метри від огорожі чи межі приватної території.

Громадяни - власники або землекористувачі земельних ділянок, зобов’язані:

- утримувати в належному стані присадибну ділянку та прилеглу територію;

- дотримуватись правил благоустрою;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

-  складувати органічні відходи, опале листя, тощо, в індивідуальних господарствах  на території присадибної ділянки у компостних ямах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- регулярно знищувати  бур’яни, косити траву заввишки більше ніж 15 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та пошкоджене гілля та забезпечувати їх видалення;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 25 метрів від джерел питної води.

9.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється виконавчим комітетом Ташанської сільської ради.

9.4. Забороняється складувати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

9.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

9.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

9.7. Відходи та сміття вивозяться відповідними підприємствами з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, спеціально обладнаним транспортом.

Х. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

10.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, інших нормативно-правових актів та цих Правил.

10.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів сільської ради здійснює виконавчий комітет Ташанської сільської ради, в тому числі посадові особи, призначені рішенням виконавчого комітету.

10.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів сільської ради здійснюється шляхом:

- проведення перевірок території;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- складання посадовими особами, призначеними рішенням виконавчого комітету Ташанської сільської ради, протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою населених пунктів;

- прийняття рішень про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів міської ради.

10.4. Уповноважені особи виконавчого комітету Ташанської сільської  ради та комунального підприємства видають попердження власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їхніх об’єктів та елементів благоустрою у відповідний стан  згідно з Додатком 2 до цих Правил.

ХІ.ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ’ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

11.1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених  пунктів,  підлягають відшкодуванню. 
11.2. Оцінка  завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі: 
            1) протиправного   пошкодження    чи    знищення    елементів благоустрою; 
            2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при: 
                а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою; 
                б) здійсненні ремонту інженерних мереж; 
                в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників; 
                г) прокладанні нових інженерних мереж; 
                ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт. 
           
11.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів  благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи  благоустрою) власними   силами   або   за   домовленістю  з  балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.  Порядок визначення відновної  вартості  об'єктів  благоустрою  ( 826-2006-п ) затверджується наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 року № 326.
11.4. Розмір    відшкодування    збитків,    завданих    об'єкту благоустрою,   визначається   балансоутримувачем   за    методикою визначення  відновної  вартості об'єктів благоустрою ( z1181-08 ), затвердженою  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування   державної   політики   у  сфері  житлово-комунального господарства.           
11.5. У  разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних  мережах  чи  власних  об'єктах  або  якщо  особу,  яка пошкодила  чи   знищила   елементи   благоустрою,   не   виявлено, відновлювальні  роботи  проводяться  за  рахунок  власника об'єкта благоустрою. 

11.6. Кошти, отримані як компенсація шкоди, завданої об’єкту благоустрою, спрямовуються власнику або балансоутримувачу об’єкта благоустрою.

 

ХІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

12.1. За порушення Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами.

12.2. За фактами порушення цих Правил особи, уповноважені виконавчим комітетом Ташанської сільської ради, інші особи, передбачені законодавством України, складають протокол про адміністративне правопорушення. Якщо уповноваженою особою виконавчого комітету Ташанської сільської  ради було видане попередження  на усунення умов та причин, що можуть привести до порушення об’єктів благоустрою, протокол про адміністративне правопорушення складається, якщо виявлене порушення не усунуто в термін, зазначений в попередженні. 

12.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, винні у:

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населеного пункту;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених законом;

- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населеного пункту тощо.

- самовільному  скиданні всіх видів відходів, грунту тощо у не відведених для цього місцях. 

- порушенні цих Правил, зокрема:

 • завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом;
 • несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої, відповідно до розпорядження сільського голови чи рішення виконавчого комітету Ташанської сільської ради;
 • забруднення території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів;
 • несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків;
 • несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків;
 • відсутність укладеного договору на вивезення побутових відходів та сміття суб’єктами господарювання та фізичними особами – власниками(користувачами) індивідуальної забудови;
 • засмічення місць загального користування;
 • витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території;
 • несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць;
 • посипання тротуарів хімічними речовинами;
 • миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах та у необладнаних для цього місцях;
 • складування ґрунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу;
 • складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу;
 • відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів;
 • наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів благоустрою тощо;
 • забруднення території, вулиці, тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;
 • відсутність освітлення розкопаного місця;
 • відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій;
 • відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт;
 • відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у цих Правилах;
 • забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою;
 • забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу).
 • самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація;
 • розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах, тощо без дозволу та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів;
 • спалювання на території населених пунктів опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.

- інших випадках, передбачених законодавством та цими Правилами.

12.4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.

12.5. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. 

12.6. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснене у триденний строк.

12.7. Якщо порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

12.8. У разі, коли особи, винні в порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

 

XIІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ  

13.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Ташанської сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                Л. БІЛОУС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до трансформаторних, газорозподільних підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 Секретар сільської ради                                                                             Л. Білоус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Ташанської сільської ради

№1096-26-VIII 

від 24.06.2022 року

 

 

 

Виконавчий орган Ташанської сільської ради
_______________________________

ПОПЕРЕДЖЕННЯ №

 

від "___" ____________ 202__року

 

Мною,_____ ___________________________________________________________________ 

(посада, прізвище,ім’я, по-батькові)

виявлено такі причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Особа, яка створила причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

На підставі Правил благоустрою території  населених пунктів Ташанської сільської  ради Київської області, затверджених рішенням Ташанської сільської ради від «__»____________202__ року  № ___,

П Р О П О Н У Ю:

Усунути недоліки шляхом________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________до ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

Про виконання попередження  повідомити: _______________________________________________________________________________

В разі невиконання заходів, вказаних в Попередженні, керівники та відповідальні особа будуть притягнуті  до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП.

Попередження  склав:

_______________________________________________________________________________        
    (посада особи, що склала попередження,підпис, прізвище, ініціали)

Попередження отримав:__________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Секретар сільської ради                                                                             Л. Білоус