Оренда землі у воєнний час: законодавче врегулювання

Фото без опису

07 квітня 2022 року набув чинності Закон України прийнятий 24 березня 2022 року № 2145-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану».           З цього моменту, законодавче регулювання оренди землі на час воєнного стану набуло певних особливостей: 

1) Вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану, щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення:                                                                                                                         -державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду органами місцевого самоврядування;                                                                            -приватної власності.

2) Розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3) Орендар земельної ділянки не має права на:                                                                         -компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;                             -поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;                                                        -передачу земельної ділянки в суборенду;                                                                                     -встановлення земельного сервітуту;                                                                                        -зміну угідь земельної ділянки;                                                                                                                     -будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);                  -закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;                                            -переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;                     -відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;  -поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;                                     -використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;                                                                                                                              -зміну цільового призначення земельної ділянки.

3) Договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця.

4) Передача в оренду земельної ділянки здійснюється без проведення земельних торгів.

5) Формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, та затверджується таким органом. Така технічна документація включає лише:                      -пояснювальну записку;                                                                                                                     -матеріали топографо-геодезичних вишукувань;                                                                            -відомості про обчислення площі земельної ділянки;                                                                 - кадастровий план земельної ділянки;                                                                                          -перелік обмежень у використанні земельної ділянки;                                                                          -відомості про встановлені межові знаки.

6) Примірник договору оренди землі протягом трьох робочих днів надсилається орендодавцем електронною поштою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).

7) Договір оренди землі не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено.

8) Орендарі, суборендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди, суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Така передача здійснюється без згоди власника земельної ділянки на підставі письмового договору про передачу права землекористування між землекористувачем та особою, якій передається право користування земельною ділянкою, що укладається в електронній формі і має містити відомості про:                                -сторони договору;                                                                                                                      -право землекористування, яке передається (із зазначенням площі, кадастрового номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення, місця розташування, документа, що посвідчує право землекористування);                              -строк, на який передається право (із зазначенням дати закінчення дії договору).

9) Книга реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану ведеться районною військовою адміністрацією у паперовій та електронній формах.

Припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях не є підставою для:

- припинення дії, зміни договорів оренди;                                                                                    -припинення дії, зміни договорів оренди, суборенди земельних ділянок, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, поновлених на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;             - припинення дії договорів про передачу права землекористування та припинення права оренди, суборенди земельних ділянок, переданих на підставі таких договорів.

Після припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях такі договори продовжують діяти до закінчення строку, на який вони поновлені.

Відповідно до пункту 69 підрозділу 14 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата:                                                                             - за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності)                                                                                                                 - за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб;                                          - за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.